Hyvä Arki ry
Espoolaiset, auttakaa meitä auttamaan.
Keräämme varoja, joilla kustannetaan asunnottomille päivittäin tarjottavat aamiaiset, sekä vähävaraisten perheiden lapsille suunnatut lastenleirit. Kiitos kun välität.

Keräyslupa 5531/L0001/2015, keräysaika 10.3.2015 - 9.3.2017
Lahjoitukset, keräystili Danske FI73 8000 1671 0037 06

Hyvä Arki ry on espoolainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on harjoittaa sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa ihmisten arkielämän laadun parantamiseksi.

Toiminta-ajatuksenamme on mm. etsiä ja kehittää toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteis-toiminnallisuutta. Tätä kautta pyrimme ennaltaehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Työllistämme pitkäaikaistyöttömiä, tarjoamme vapaaehtois- ja talkootoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi, annamme viikoittaista ruoka-apua ja järjestämme ryhmä- ja kurssitoimintaa eri väestöryhmille. Tarjoamme kuntouttavan työtoiminnan kautta elämää uusiksi, yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

PUHEENJOHTAJA ANTERO LAUKKASELLE SOSIAALINEUVOKSEN ARVONIMI
Lue lisää...