Hyvä Arki ry


AUTA MEITÄ AUTTAMAAN ESPOOLAISIA VÄHÄVARAISIA PERHEITÄ !

Hyvä Arki ry. suorittaa rahankeräyksen aikavälillä 19.09.2012 - 18.09.2014.
Päätös: Espoon pääpoliisiasema, 19.09.2012, nro 4/12

Keräystili: Danske Bank, Hyvä Arki ry, FI73 8000 1671 0037 06

Kerätyt varat käytetään mm. vähävaraisille perheille
suunnattuihin, perheille ilmaisille, lastenleireille.
Asunnottomien päivittäisten aamiaisten kustannuksiin.

KIITOS KUN AUTAT JA OSALLISTUT AUTTAMISTYÖHÖMME !

Hyvä Arki ry on espoolainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on harjoittaa sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa ihmisten arkielämän laadun parantamiseksi.

Toiminta-ajatuksenamme on mm. etsiä ja kehittää toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteis-toiminnallisuutta. Tätä kautta pyrimme ennaltaehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Työllistämme pitkäaikaistyöttömiä, tarjoamme vapaaehtois- ja talkootoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi, annamme viikoittaista ruoka-apua ja järjestämme ryhmä- ja kurssitoimintaa eri väestöryhmille. Tarjoamme kuntouttavan työtoiminnan kautta elämää uusiksi, yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

PUHEENJOHTAJA ANTERO LAUKKASELLE SOSIAALINEUVOKSEN ARVONIMI
Lue lisää...